Bas Förbund logo

Båthantering

Funktionärer

Sektionsledare – se (Kontakt – Sektionsledare – Båthantering)

Ledamot – Johan Grevald
Ledamot – Tage Lundberg
Ledamot – Espen Eiesland
Ledamot – Robert Svensson
Ledamot – Stefan Carlsson
Ledamot – Sven Jansson
Ledamot – Nuno Almeida
Ledamot – Philip Marseille
Ledamot – Gustav Adolf Adler
Ledamot – Mauritz Forsström

Uppdraget.

Sliplaget ansvarar i första hand för sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar, skötsel av kaj, båtkranar, traktorer, vagnar, Subliftar, mastkranar och annan relaterad utrustning.

Sektionen bemannas av kompetent personal med erfarenhet av tung materialhantering och god maskinkunskap och ett väl avstämt sinnelag som lämpar sig väl för hantering av medlemmarnas båtar och dess tillhörande förvarings- och transportutrustning.

Funktionärer har mandat att bedöma huruvida hantering och förvaring av båtar sker på ett för alla medlemmar säkert sätt och kan efter egen bedömning neka hantering av osäkert slag och påvisa eventuella brister till enskild medlem och uppmana denne till åtgärder. Eventuella oenigheter eskaleras till sektionsledare och/eller styrelse för behandling och beslut.

Funktionärer har tills vidare mandat att neka tillträde till området med privata fordon om det bedöms som olämpligt, ex.vis vid båthanteringsdagar. Åtgärder för att förhindra tillträde kommer att ske om uppmaning till eftertanke inte följs.

Parkeringsförbud råder på vissa delar av området under vissa perioder för att förbättra framkomlighet med maskiner. Det handlar främst om sträckan mellan brygga B och C, intill och mellan hall 1 och 2. andra ytor kan komma att spärras för biltrafik eller parkering vid behov. Skyltning eller avspärrning måste respekteras.

Hanteringsutrustning

Sektionens maskinpark är anpassad för hantering av samtliga inom sällskapet godkända båttyper och storlekar och dess tillhörande kringutrustning under förutsättning att denna hålls i gott och säkert skick.

Även om vi i första hand förespråkar stöttor och bockar så finns möjlighet att hantera din båt i vagga och egen vagn.

I hallfack är det extra kinkigt med stolpar som håller uppe hallarna, där är bredden det avgörande, därefter längden då det kan vara smalt mellan hallarna att svänga runt en båt 90 grader.

De maskiner vi använder mest frekvent är två Sublift 12 ton, de är kortade mot originalspecifikation med 50 cm för bättre framkomlighet mellan och i hallar.
Kortare maskin för med sig att båten måste placeras mer exakt i längsled för att maskinen inte ska överbelastas på ett av kolvparen.
Vi har satt en gräns på 10 ton på de båda maskinerna.

Nedan finns två länkar till specifikationerna på de Subliftar vi har, de är av två olika generationer och skiljer sig lite åt.

Utöver Subliftar har vi en gaffeltruck för flytt av vaggor etc. (inte båtlyft), vi har en mindre traktor med 50-kula framtill och en hjullastare som kan transportera de lite större egna båtvagnarna med traktordrag, denna kan hantera vikter upp till maxgränsen 14 ton.

 

Masthantering

SBS har ett antal platser för förvaring av master, du väljer själv var du vill förvara den.
Det finns dock några saker att tänka på.

Bland annat att du med fördel får förvara den i ditt eventuella hallfack, häng den då så pass högt att det går att passera under den utan bekymmer.

Om du ändå förvarar den i en av de många mastförvaringsplatserna som finns så lägger vi de tyngsta masterna långt ned och de lättaste överst. Märk din mast med medlemsnummer så är det lätt att identifiera den om något skulle hända med den under vintern.

Mastkranar finns det två av, en lite mindre på kajen för de lättare och kortare masterna och en lite större vid utrustningsbryggan.

Här kan du hitta en användarinstruktion