Aktuellt

Beslut om partiell avlysning av farled 915, under Liljeholmsbron 14:e mars - 26 augusti 2022

Trafikkontoret i Stockholm har inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron, med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behöver akut repareras och en del av farleden behöver av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik.

Sjöfartsverkets bedömning

Sjöfartsverket bedömer att det är nödvändigt att avlysa farleden enligt ansökan av säkerhetsskäl. Den södra delen av farleden, mellan ledverken och under den öppningsbara delen bron, kommer inte att påverkas av avlysningen. I den norra delen av farleden kommer det att vara möjligt för mindre båtar att passera utanför avlyst område. Den segelfria höjden påverkas inte. Avlysningen bedöms därmed endast ha mindre påverkan sjötrafiken.

Nytt verktyg för egenkontroll av båt.

SBU har tagit fram ett digitalt verktyg för dig som båtägare att använda vid säkerhetskontroll.

Läs mer här;
Egen säkerhetskontroll – Svenska Båtunionen (batunionen.se)

 

Laddning av elbil.

En påminnelse att laddning av elbil är lika otillåtet som att ta sällskapets andra drivmedel som till exempel diesel.

Vi köper alla vårt bränsle själva.

Nya anslag för att skrota uttjänta fritidsbåtar.

Havs och vattenmyndigheten har under 2022 avsatt pengar för Skrotningspremie av fritidsbåtar som täcker kostnaden för återvinning av båtar upp till 3 ton.

För att ta del av skrotningspremien krävs följande:
· Båten måste ha en fysisk och namngiven ägare.
· Transporteras till anvisad återvinningscentral.
· Vara tömd på miljöfarliga ämnen i enlighet med givna anvisningar.

För båtar som inte omfattas av skrotningspremien kostar det 3500kr/ton att skrota båten, med en minimumavgift motsvarande 1/2 ton. Vill du ha hjälp med transport så kontakta Båtskroten för ett prisförslag. Båten går in till Stena Recycling som säkerställer att den återvinns i enlighet med rådande miljöregler.

Önskar ägaren lämna båten själv måste hen anmäla det till Båtretur minst 5 arbetsdagar innan via mail.
Båtretur kommer att skicka ett intyg till ägaren där hen bekräftar sitt ägandeskap samt att båten är tömd på allt miljöfarligt avfall. Intyget lämnar ägaren eller transportören till återvinningsanläggningen.

OBS det får ALDRIG gå in miljöfarligt avfall med båten till återvinningsanläggningen. Ägaren av båten ansvarar för detta.

Som miljöfarligt avfall räknas: Drivmedel, Oljor, Bränslefilter, Oljefilter, Gasolflaskor, Brandsläckare, Nödraketer, Blymönja, Glykol, Batterier, Asbest samt att septitanken måste vara tömd.

För frågor och kontakt:

Båtskroten Sverige AB
Telefon 08-808181 eller 070- 002 50 03

Anmäl skrotning av båt här

Information om förarintygets giltighet för vattenskoter.

Här kan du läsa om de regler som från 2022 gäller kring förarintyg för vattenskoter.

Nya föreskrifter om förarbevis för vattenskoter, TSFS 2021:51 (transportstyrelsen.se)

 

Tributyltenn

OBS! Båtar av 1995 års modell eller äldre måste uppvisa ett friskintyg mot TBT vid sjösättning.

 

Alla båtar byggda 1995 eller tidigare måste vid sjösättning 2021 visa upp ett intyg för att få sjösättas enligt krav från Södertälje kommun.

Intyg har nu lagts i BAS i dokumentarkivet för de medlemmar som berörs av detta och som har godkänts för sjösättning 2021. Andra krav kan komma att ändra detta.

Hittar du inte ett intyg i BAS så har du inte blivit tilldelad ett av en eller flera orsaker, du behöver då kontakta miljögruppen eller styrelsen.

Vill du ha mer uppgifter eller saknar du fortfarande ett intyg i April? Ta kontakt med miljögruppen, kontaktuppgifter finns under flik “Miljö“. Där finns även en lista med godkända medlemsnummer.

Uppdatera dina uppgifter.

Du kan själv uppdatera dina medlems- och båtuppgifter genom utökad funktionalitet i BAS.

Nu finns möjlighet att själv snabbt kunna uppdatera bland annat sin båts årsmodell som ju behöver anges för att vi ska kunna utfärda intyg om TBT-fri botten.

Även försäkringsuppgifter behöver lämnas då kontroller görs inför sjösättning att giltig försäkring finns.

Vi vill därför att ni snarast kontrollerar att rätt uppgifter om försäkring, båtmodell och årsmodell finns angivet och att ni justerar om det saknas eller är felaktigt.

Länk till BAS: https://bas.batunionen.se/

Väl inloggad så finns det en länk som heter ”Ändra mina uppgifter” klicka på den och bredvid er båts uppgifter finns en ruta: ”Redigera”, klicka där, sedan kan ni justera eller fylla i saknade uppgifter och klicka på ”spara”.

Aktuellt