Aktuellt

Fantastiska resultat.

Raymarine 2 star.

Midsommar.

Midsommarfirande på våra klubbholmar är ett uppskattat evenemang som dessvärre likt förra året inte anordnas genom SBS försorg på grund av läget.

Midsommarstång kommer att resas på Fifång några dagar innan.
Samling familjevis på eget bevåg enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer får ske.

Vi ser fram emot fint väder och god SBS-kamratanda 🤗

 

Tributyltenn

OBS! Båtar av 1995 års modell eller äldre måste uppvisa ett friskintyg mot TBT vid sjösättning.

 

Alla båtar byggda 1995 eller tidigare måste vid sjösättning 2021 visa upp ett intyg för att få sjösättas enligt krav från Södertälje kommun.

Intyg har nu lagts i BAS i dokumentarkivet för de medlemmar som berörs av detta och som har godkänts för sjösättning 2021. Andra krav kan komma att ändra detta.

Hittar du inte ett intyg i BAS så har du inte blivit tilldelad ett av en eller flera orsaker, du behöver då kontakta miljögruppen eller styrelsen.

Vill du ha mer uppgifter eller saknar du fortfarande ett intyg i April? Ta kontakt med miljögruppen, kontaktuppgifter finns under flik “Miljö“. Där finns även en lista med godkända medlemsnummer.

Uppdatera dina uppgifter.

Du kan själv uppdatera dina medlems- och båtuppgifter genom utökad funktionalitet i BAS.

Nu finns möjlighet att själv snabbt kunna uppdatera bland annat sin båts årsmodell som ju behöver anges för att vi ska kunna utfärda intyg om TBT-fri botten.

Även försäkringsuppgifter behöver lämnas då kontroller görs inför sjösättning att giltig försäkring finns.

Vi vill därför att ni snarast kontrollerar att rätt uppgifter om försäkring, båtmodell och årsmodell finns angivet och att ni justerar om det saknas eller är felaktigt.

Länk till BAS: https://bas.batunionen.se/

Väl inloggad så finns det en länk som heter “Ändra mina uppgifter” klicka på den och bredvid er båts uppgifter finns en ruta: “Redigera“, klicka där, sedan kan ni justera eller fylla i saknade uppgifter och klicka på “spara“.

Aktuellt

Undvik att bli smittad och smitta andra

Folkhälsomyndighetens hemsida.

Följ det senaste från myndigheten via dess hemsida.