Aktuellt

Uppgradering av inpasseringssystem.

Nu under sommaren kommer vårt inpasseringssystem att uppgraderas till en säkrare och modernare kopieringsfri teknik benämnd MIFARE.
Den äldre tekniken som heter PROX är ca 30 år gammal.

Det betyder för dig som medlem att din nyckelbricka kommer att behöva bytas ut. Den befintliga kommer under sensommaren att upphöra att fungera.

Vi startar en tvåstegsinsats idag med steg ett genom att serva de delar av det befintliga med byte av backup-batterier, vi monterar ett nyckelskåp och vi förbereder med ny programvara för att i steg två byta kortläsare och fullt ut gå över till det nya.

Bytet av kortläsare vid grindar och klubbhus kommer att ske efter semestern för att ni ska kunna komma hem i lugn och ro utan stress med nytt system, den nya nyckelbrickan kommer att programmeras utifrån den befintliga databasen och den får ni meddelande om när den finns att hämta i kansliet tidigast under augusti. Vi börjar med att programmera en bricka per medlemsnummer, när ni hämtar den brickan så ser vi över ert övriga innehav så vi kan passa på att “rensa” lite bland brickorna och programmerar övriga vid behov.

Det blir ingen extra kostnad för er att byta till de nya brickorna som finns registrerade på er idag i det befintliga systemet, vill ni ha ytterligare brickor så blir avgiften den beslutade som finns under avgifter, d.v.s. 200 kronor.

Tanken är att de allra flesta ska ha sin nya bricka innan vi kopplar till det nya systemet och vi hoppas kunna hålla kansliet bemannat och extraöppet för enbart programmering och utlämning av brickor.

 

Ha en trevlig sommar.

 

Scouter på äventyr

Årets seglarläger är slut men gick inte obemärkt förbi, se reportaget fån SVT lokalt.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/folj-med-sodertaljes-sjoscoutkar-ut-i-skargarden

 

Brygg-fix.

Nu har G-bryggans slagsida minskat lite tack vare mera medlemskrafter.

Läs mer och se bilder här: Hamnen

Fantastiska resultat.

Raymarine 2 star.

Tributyltenn

OBS! Båtar av 1995 års modell eller äldre måste uppvisa ett friskintyg mot TBT vid sjösättning.

 

Alla båtar byggda 1995 eller tidigare måste vid sjösättning 2021 visa upp ett intyg för att få sjösättas enligt krav från Södertälje kommun.

Intyg har nu lagts i BAS i dokumentarkivet för de medlemmar som berörs av detta och som har godkänts för sjösättning 2021. Andra krav kan komma att ändra detta.

Hittar du inte ett intyg i BAS så har du inte blivit tilldelad ett av en eller flera orsaker, du behöver då kontakta miljögruppen eller styrelsen.

Vill du ha mer uppgifter eller saknar du fortfarande ett intyg i April? Ta kontakt med miljögruppen, kontaktuppgifter finns under flik “Miljö“. Där finns även en lista med godkända medlemsnummer.

Uppdatera dina uppgifter.

Du kan själv uppdatera dina medlems- och båtuppgifter genom utökad funktionalitet i BAS.

Nu finns möjlighet att själv snabbt kunna uppdatera bland annat sin båts årsmodell som ju behöver anges för att vi ska kunna utfärda intyg om TBT-fri botten.

Även försäkringsuppgifter behöver lämnas då kontroller görs inför sjösättning att giltig försäkring finns.

Vi vill därför att ni snarast kontrollerar att rätt uppgifter om försäkring, båtmodell och årsmodell finns angivet och att ni justerar om det saknas eller är felaktigt.

Länk till BAS: https://bas.batunionen.se/

Väl inloggad så finns det en länk som heter “Ändra mina uppgifter” klicka på den och bredvid er båts uppgifter finns en ruta: “Redigera“, klicka där, sedan kan ni justera eller fylla i saknade uppgifter och klicka på “spara“.

Aktuellt

Undvik att bli smittad och smitta andra

Folkhälsomyndighetens hemsida.

Följ det senaste från myndigheten via dess hemsida.