Brandskydd och Elsäkerhet

Säkerhetsansvarig se (Kontakt – Sektionsledare – Säkerhet)

Ansvarar för säkerhetsfrågor, brandskydd samt ordning och reda.

Säkerhetsfrågor är viktiga och alla sektionsledare ska kontrollera säkerheten inom sitt område. Det är sektionsansvarig som bäst ser och kan identifiera riskerna inom sitt område, för att sedan sammanställa förslag på åtgärder som kan planeras och följas upp. Ett systematiskt säkerhetsarbete.

Akuta frågor får sektionsansvarig hantera direkt själv eller med hjälp.

Funktionen omfattar även kontroll, vilket innebär att det kommer att utföras regelbundna protokollförda säkerhetsbesiktningar
av vårt klubbområde. I de fall en besiktning resulterar i någon form av anmärkning kommer detta att meddelas till berörd medlem
som skall åtgärda felet.

Sektionen för säkerhet inrättades av klubben efter den ödestigra branden 2006 då hall 2 brann ner. Många medlemmar miste
sina båtar. Målsättningen för säkerhetsarbetet är självklart: Det får aldrig hända igen!

Det är varje medlems skyldighet att känna till de säkerhetsförreskrifter som klubben tagit fram ”Säkerhetsföreskrift för Södertälje
Båtsällskap SBS”. Denna finns att läsa under Stadgar/Regler/Säkerhet på hemsidan och i klubbhuset.

Några utdrag ur Regler och Råd:

El- och Brandsäkerhet.
Brand är något som vi till varje pris måste skydda oss från. När båten ligger på land får el endast vara ansluten om du personligen
är vid båten. SBS säkerhetsföreskrifter ska följas. Dessa heter Brandskydd och säkerhet och finns även i klubbhuset.

Märkning av båtar och utrustning.
Båtar ska vara märkta med ägarens medlemsnummer. Märkningen placeras i fören på styrbordssidan. Har man flera båtar/jolle
ska nästa båt märkas -2 och nästa -3 o.s.v. Mast, vaggor, vagnar, bockar, pallmaterial och övriga saker som finns på området ska
märkas med ägarens namn, telefonnummer och medlemsnummer.

Övrigt att tänka på.
Fresta inte tjuven. Lämna aldrig stöldbegärliga prylar i båten när du ligger vid bryggan. Undviklångtidsparkering på området när du är
på semester. Tjuven kan med hjälp av registreringsnummer ta reda på var du bor och hälsa på i bostaden. Han vet ju att du är
på sjön. Skruva bort alla instrument och andra löstagbara värdeföremål och förvara dem hemma under vintern.

Efter sjösättning.
Städa din uppläggningsplats när du har sjösatt!
Allt pallnings- och täckningsmaterial som inte är tydligt märkt riskerar att bli kastat på städdagen.
Brännbart material som du vill bli av med kan du lägga mellan grinden och oljetanken.
OBS! Detta gäller även hallfacken.
Genomgång av samtliga hallar med avseende på säkerhet, ordning och reda kommer att ske omedelbart efter städdagen.