Bas Förbund logo

Hamnen

Bryggor.

Sektionsledare – se (Kontakt – Sektionsledare – Hamn)

SBS har 7 bryggor i den inre delen av Torpaviken.
Bryggplatserna har ett djup som motsvarar djupet i inseglingen mellan Pershagen och Näsets udde, se aktuellt sjökort.
Normalvattenståndet ger ett seglingsdjup om ca 2,2 – 2,4 meter, men för att vara säker behöver du själv förvissa dig om att din båt kan passera.

Bryggplatserna har varierande bredd och tilldelning sker så det finns tillräckligt djup samt plats för båt och avfendring. Eventuellt kan omdisponering av tilldelade platser ske.

Bryggvärdar.
För allas trivsel och säkerhet har varje brygga en värd, en person som ska ha lite kontroll på bryggans skick och vad som händer på och med bryggan. De presenteras nedan till vänster.

Har du som medlem något du undrar över eller är osäker på, eller att du sett något som behöver åtgärdas, kontakta gärna bryggvärden, om du nu inte klarar av att fixa det själv.

Bryggvärden har även mandat att påtala felaktigheter eller annat som eventuellt någon medlem behöver korrigera.


Olycksfall.
Ibland händer det olyckor inom vårt område, nästan oundvikligt med tanke på hur många vi är och vad vi håller på med.

Det är lätt hänt att slå i huvudet mot utstickande peken, att trampa snett eller trampa igenom egenbyggda Y-trallar. Undvik att gå barfota eftersom det finns uppstickande spik och gott om stickor.

Säkra upp din mast om du lossar vant så den inte faller och ta gärna hjälp av en klubbkamrat om det blir för tungt för dig själv.

Medlemmar har fallit i vattnet från både båt och brygga, använd flytväst då det är lätt att slå sig illa i fallet.


Bryggregler.
Det finns några utvalda på anslagstavlan vid landfästet. Mer finns på hemsidan under Regler.

Ser du något som behöver rättas till;

1. gör det själv, om du kan

2. tala med någon funktionär


Följande ansvarar hamnsektionen för:

  • Bryggor med tillhörande förankringar.
  • Y-bommar och förtöjningsöglor.
  • Belysning och eluttag.
  • Dricksvattenförsörjning.
  • Räddningsutrustning.
  • Suganläggning för toatömning.
  • Utmärkning av farleden in till Torpaviken, tillsammans med Pershagens båtklubb.
  • Fördelning av bryggplatser.

Vi som ansvarar för hamnen är:
Kristian Edlund – Hamnfunktionär
Michael Martinsson– Hamnfunktionär/bryggvatten
Jonas Wikström– Hamnfunktionär/bryggvatten
Risto Öman – Hamnfunktionär/Flotten
Roland Lindberg – Hamnfunktionär/Flotten
Luck Peerlings– Hamnfunktionär/inseglingen
Johnny Lönn– Hamnfunktionär/inseglingen
Lennart Karlsson – Elektriker
Maria Sundqvist – Bryggnumrering
Ibrahim ”Ibbe” Moussa – Bryggvagnar

Bryggvärdar enligt lista till vänster.


Skötsel
Väder och vind samt vi själva sliter på vår anläggning och ibland går saker och ting sönder. Det är viktigt att fel åtgärdas snarast möjligt innan det förvärras eller att någon gör sig illa.

Ser du något som är fel/trasigt, är det lätt åtgärdat och du bedömer att du klarar det själv, gör gärna det. Skicka sedan ett mail till hamnkapten om vad som hänt.
Har du inte den möjligheten kontaktar du hamnkapten eller din bryggvärd via mejl eller telefon. Är det akut, ring eller skicka ett sms.

Förtöjningsmaterial bör tas bort under vintersäsongen. SBS ansvarar inte för material som skadas eller förkommer. T.ex. kan detta hända när vi utför arbeten på bryggorna. Vi demonterar ibland utrustning som förhindrar arbetet men vi återställer inte alltid. Det är upp till var och en platsinnehavare att själv utföra. Plockar vi bort flera bommar garanterar vi inte att de sätts tillbaka på samma plats. Ersättning för eventuellt kvarsittande förkommit eller skadat material utgår i normalfallet inte.

Vid bryggarbeten tar vi ofta hjälp av medlemmar som på så sätt fullgör arbetsplikt.


Byta storlek på båt
Funderar du på att byta till en större båt?

Steg 1. Läs på hemsidan om vilka regler som gäller så du slipper en obehaglig överraskning. Avsteg beslutas av styrelsen.

Steg 2. Undersök med hamnkapten om det finns eller går att ordna en lämplig plats. Breda platser kan det vara kö till.

Steg 3. Logga in i BAS – gå till ”ändra mina uppgifter” – klicka på raden för aktuell båt (redigera) – ändra det som behövs och spara – meddela kansliet att uppdatering finns.

Var noga med att få med allt och använd gärna kommentarsrutan ”övrig information”.
Glöm inte båtens uppgifter. Djupgående mäts från vattenlinjen.
Ange alltid medlemsnummer när du skriver till kansliet.

Mått på bryggplats
Bra att veta, de mått som anges beträffande bredd på bryggplats mäts från mitten på respektive bom vilket innebär att utrymmet mellan bommarna kan vara mellan 10 – 20 cm smalare beroende på typ av bom.

Märkning av båt
Alla båtar ska vara märkta med medlemsnummer på den ände av båten som ligger mot bryggan. Märkningen ska sitta på styrbords sida. Kansliet tillhandahåller märklappar. Omärkta båtar kan låsas fast tills ägaren hör av sig.

Förtöjning och ev. låsning av båten i bryggan
Många som låser fast sin båt gör det av bekvämlighetsskäl runt någon del av bommen längst in vid bryggan. Det går då att lossa kättingen ganska enkelt genom att lossa bommen från sitt fäste. När du låser fast din båt i bryggan lägg då kättingen runt bommen längst ut på Y-et så kättingen inte går att dra åt något håll på bommen.

Det ska finnas ryckdämpare på förtöjningslinorna för att bryggor och bommar ska hålla längre. Små båtar kanske inte är något problem men gränsen mellan stor och liten är odefinierad.

Du som har täckt hålen på Y-bommarna med en trekant av trallvirke, ansvaret är ditt. Kontrollera virkets kondition och att trallen inte kan glida i sidled så att den tappar fäste Det kan den göra om reglarna under sitter för långt in.
De ska sitta så de stöder mot Y-bommen. Ännu bättre blir det om reglarna är av grövre dimension än trallen och att de sitter med genomgående vagnbult på några ställen Träskruven tappar nämligen sitt grepp efter några år i det klimat som råder runt bryggan.

Var även medveten om att du endast disponerar en plats och du kan bli flyttad till en annan plats om det av något skäl bedöms angeläget.

Hör gärna av dig

Har du förslag eller synpunkter får du gärna höra av dig. Jag kollar mina mejl minst en gång varje dag.

Hamnkapten (se Kontakt – Sektionsledare – Hamnen)