Bas Förbund logo

Hallar

Hallsektionen

Sektionsledare, se Kontakt – sektionsledare – Hallar.

Ansvarar för kö, tilldelning, byten, förmedling vid köp/försäljning av fack samt för underhåll av sällskapets samtliga 14 hallar.

SBS har 224 hallfack fördelade i 14 hallbyggnader, hallfacken har olika breddmått: 3,1-4,5 m.
Längd i hallarna varierar från 8,5 m upp till 10,5 m.

Om du önskar vinterförvara din båt i hallfack ska du fylla i en intresseanmälan via BAS.
Du hamnar då i kö för hallfack, köplats är avgiftsfri.

Om du redan har ett hallfack kan du inte ställa dig i kö för ett till i BAS, då behöver du kontakta hallansvarig via mejladress under flik kontakt.

Det är svårt att förutse väntetid och vilken köplats som är aktuell då det är många parametrar som måste stämma för att ett fack ska passa er båt; längd, bredd, höjd, sublift, vagga, stöttor eller egen vagn, samt avstånd mellan hallarna.

Observera att köplats till hallfack måste förnyas 1 gång per år, annars faller ni ur kön.
Ett mejl skickas varje år i januari där du förväntas bekräfta senast sista februari om du önskar kvarstå i kön, om inget svar inkommer faller ni ur och får göra en ny intresseanmälan.

Du betalar en nyttjanderättsavgift för hallfacket till en kostnad som redovisas under sällskapets avgifter.
Det handlar om ca. 8000 till drygt 11000 kronor i engångsavgift beroende på storlek, avgiften regleras via sällskapet och återfås vid försäljning.

De årliga avgifterna för vinteruppläggning tillkommer enligt sällskapets beslutade avgifter.

SBS strävar efter rationell och effektiv användning av hallar. Om man byter till en mindre båt och ditt fack är ämnat för en större båt kan du bli uppmanad att byta till ett annat fack.