Hallar

(All röd text är klickbar)

Hallsektionen
Ansvarar för SBS’s hallar, hallfack med kölista samt tilldelning av hallfack.

Sektionsledare  se (Kontakt – Sektionsledare – Hallar)
Ledamot Säkerhet  se (Kontakt – Sektionsledare – Säkerhet)

Huvudansvar för: SBS:s hallar, kölistor samt tilldelning av hallfack.

Ansvarar för att erforderligt underhåll utföres, att nödvändiga investeringar avseende hallarna görs.

SBS har 224 hallfack fördelade i 14 hallbyggnader.

Hallfacken i SBS har tre olika breddmått: 3,1 m – 3,5 m – samt de större upp till 4,3 m.
Längd i hallarna varierar från 8,5 m upp till 10,5 m.

Om Du önskar vinterförvara Din båt i hallfack skall du fylla i en blankett på SBS hemsida: kansliet/hallfack.
Du hamnar då i kön för hallfack. Det är lättare att få ett hallfack för mindre båtar d v s 3,5 m bredd eller mindre.

Kön till hallfack för större båtar, bredare än 3,5 m är betydligt längre.
Du betalar ett hallfack till en kostnad av 250:-/m2. Det handlar om cirka 8000kr till dryga 11000kr beroende på storlek på fack.
Därutöver betalar Du en uppläggningsavgift var år enligt SBS:s prislista.

Du har en skyldighet som hallfacksägare att följa det regelverk som finns gällande skötsel samt ordning och reda,
Varje hall har en utsedd hallvärd som skall söka upprätthålla skick och status.

Till Er som står i kö till hallfack, bör tänka på att göra en ny ansökan varje år i annat fall blir ni bortplockade ur kön enl. vårt regelverk .

Hallvärdar
Hall. Namn. Mobil Mejl
1 Kalle Åberg 070 728 44 14 kalle.aberg65@gmail.com
2 Roger Björnfot 070 698 32 62 roger.bjornfot@hotmail.com
3 Urban Söder 070 342 55 00 info@usv.se
4 Rolf Pettersson 072 513 46 20 rolf.pettersson47@bredband.com
5 Nina Johansson 070 994 88 64 pjohansson503@gmail.com
6 Dan Yderström 070 729 76 67   08 550 94 409 d.y@tele2.se
7 Ingemar Feldt 070 555 26 87 nilsingemar.feld@bredband.net
8 Inger Hellström 073 156 83 50 hellstrom.inger.m@gmail.com
9 Torsten Wickman 070 398 42 28 wickman.torsten@gmail.com
10 Mattsson Angelbro 070 593 55 75 soniasylvia1@hotmail.com
Christer.  Sonia 070 716 49 11
11 Bengt Guvå 070 365 38 51 bengt.guva@telia.com
12 Lasse Janson 070 258 99 20 lars.janson26@gmail.com
13 Mats Gustavsson 073 745 46 02 agnetaochmats@gmail.com
14 Tommy Kjellsson 070 772 57 56 tommykjellsson1@gmail.com

Hallansvarig (Kontakt – Sektionsledare – Hallar)