Bas Förbund logo

Vakt

Bevakning.

Sektionsledare – se (Kontakt – Sektionsledare – Vakt)

Instruktioner

Vaktinstruktion finns i klubbhuset intill vaktdatorn.

Information om vakt kan du hitta här.

Länk.

Förebyggande

Här finns lite spännande och inspirerande läsning från Polisen, Svenska Sjö och Larmtjänst.

 

20201126 Stoppa tjuven

20201126 Samverkan-mot-batbrott

20210619 Hamntillsyn

20220119 Polisen

20220119 Larmtjänst

Några effekter av uppfyllnad av ovanstående.

Vi har de senaste åren genom de rapporter som polis och försäkringsbolag lämnar sett att allt fler tillgrepp av våra tillhörigheter och att fler inbrottsförsök sker. Det speglar sig även delvis i händelser som uppmärksammats och stoppats hos oss.
Larmtjänst, Polis och försäkringsbolag samarbetar och vill att trenden vänder, det vill även vi som båtägare.
Därför är det bra att vi tillsammans lägger lite extra energi på att hjälpas åt att hålla ett extra vakande öga på våra ägodelar och samtidigt visa omgivningen att vi inte tolererar att brottstrenden kan fortgå, åtminstone inte utan hög risk för upptäckt.
Båtsamverkan heter en del av lösningen och där finns både krav och belöning.
Utebliven självrisk och på sikt lägre försäkringspremier väntar oss om vi är en del av båtsamverkan.
Detta innehåller några enkla kriterier för oss att uppfylla och vi är nästan där för att nå högsta klass med störst fördelar.
Tack vare vår redan nu ypperliga vakthållning så kan vi med obligatorisk stöldmärkning av utombordsmotorer och föreläsning av polis, larmtjänst eller försäkringsbolag tillsammans med representant från SBS vid ett tillfälle, uppfylla alla kriterier för högsta säkerhetsklass och därmed självriskeliminering upp till 10.000 kronor.

Bilagan “Stoppa tjuven” beskriver kraven lite mer ingående.
Lite mer tips om hur vi själva kan agera ytterligare finns beskrivet i bilagan “Samverkan mot båtbrott 2019”.

Övrigt att tänka på.
Fresta inte tjuven.
Lämna aldrig stöldbegärliga prylar i båten när du ligger vid bryggan eller över vintervilan.
Skruva bort alla instrument och andra löstagbara värdeföremål och förvara dem hemma under vintern.

Undvik långtidsparkering på området när du är på semester.
Tjuven kan med hjälp av registreringsnummer ta reda på var du bor och hälsa på i bostaden. Han vet ju att du är på sjön.
Täck därför över registreringsskyltar så blir det svårare att identifiera din bil.