Vakt

Instruktioner

Vaktinstruktion finns i klubbhuset intill vaktdatorn.

Förebyggande

Här finns lite spännande och inspirerande läsning från Svenska Sjö och Larmtjänst.

 

20201126 Stoppa tjuven

20201126 Samverkan-mot-batbrott

20210619 Hamntillsyn

 

Några effekter av uppfyllnad av ovanstående.


Vi har de senaste åren genom de rapporter som polis och försäkringsbolag lämnar sett att allt fler tillgrepp av våra tillhörigheter och att fler inbrottsförsök sker. Det speglar sig även delvis i händelser som uppmärksammats och stoppats hos oss.
Larmtjänst, Polis och försäkringsbolag samarbetar och vill att trenden vänder, det vill även vi som båtägare.
Därför är det bra att vi tillsammans lägger lite extra energi på att hjälpas åt att hålla ett extra vakande öga på våra ägodelar och samtidigt visa omgivningen att vi inte tolererar att brottstrenden kan fortgå, åtminstone inte utan hög risk för upptäckt.
Båtsamverkan heter en del av lösningen och där finns både krav och belöning.
Utebliven självrisk och på sikt lägre försäkringspremier väntar oss om vi är en del av båtsamverkan.
Detta innehåller några enkla kriterier för oss att uppfylla och vi är nästan där för att nå högsta klass med störst fördelar.
Tack vare vår redan nu ypperliga vakthållning så kan vi med obligatorisk stöldmärkning av utombordsmotorer och föreläsning av polis, larmtjänst eller försäkringsbolag tillsammans med representant från SBS vid ett tillfälle, uppfylla alla kriterier för högsta säkerhetsklass och därmed självriskeliminering upp till 10.000 kronor.


Bilagan “Stoppa tjuven” beskriver kraven lite mer ingående.
Lite mer tips om hur vi själva kan agera ytterligare finns beskrivet i bilagan “Samverkan mot båtbrott 2019”.

 

 

Medlemmar som åtar sig extra vaktpass 2022

Till nedanstående personer kan du ringa
om du önskar hjälp med ditt vaktpass.
Försök i första hand med detta, innan Du kontaktar vaktsektionen.

Kostnad minimum 700;- per pass rekommenderas som riktmärke som görs upp direkt mellan
extravakten o medlemmen som behöver hjälp.

Du som är villig att gå ett extra vaktpass,
meddela ditt intresse till vaktansvarig.

Namn Tel Mobil Anteckningar
Törngren   Dag 076-233 85 81
Altestad Per 070-735 57 85
Ekenhall Maria 073-635 13 30 Kort varsel
Holst Per 070-558 33 32