Ungdom

(All röd text är klickbar)

Ungdom

Södertälje Båtsällskaps Ungdomsverksamhet drivs i samarbete med Södertäje Sjöscoutkår.

SBS tillhandahåller och underhåller båtar, klubbholmar, båtplatser/bryggor och möteslokaler för Södertälje Sjöscoutkårs verksamhet.

Södertälje Sjöscoutkår är en registrerad ideell förening som är öppen för alla och är ansluten till Scouterna.

Läs mer om verksamheten på

 https://sodertaljesjo.scout.se/