Miljö

(All röd text är klickbar)

Miljö

Miljö

Ansvarar för SBS´s miljöarbete.

Sektionsledare se (Kontakt – Sektionsledare – Miljö)

Ledamot se (Kontakt – Sektionsledare – Hallar)


2020-03-17

Miljöplan SBS 20200317


2019-11-26

Sanering av eventuell TBT

För sanering av TBT i hall kontakta: Reine Andersson Tel: 0707433133 Mejl: hallar@sodertaljebs.se

För utlåning av maskiner för sanering av TBT utanför hallar kontakta: Reinhardt Roth Tel: 0790765402 Mejl: rothform@gmail.com

Handlingsplan för sanering (Editera och skicka med e-post till TBT-SBS@outlook.com eller lämna i kansliets brevlåda.)

Checklista vid lån av sliputrustning

Lån av utrustning

Fullmakt

(Pärm finns även utanför kansliet)


2019-03-11

Frågor om TBT


Läs lite mer om bottenfärger hos Transportstyrelsen

https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/


Broschyren Giftfri Båtbotten från Transportstyrelsen

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/slipning-batbotten.pdf


Båtbottenfärger som innehåller biocider och är godkända för användning på ostkusten 2020 enligt Kemikalieinspektionen

https://www.kemi.se/global/bekampningsmedel/biocidprodukter/batbottenfarger/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf