Bas Förbund logo

Medlemskapet

Beskrivning av verksamheten

Södertälje Båtsällskap är medlem i Svenska Seglarförbundet SSF, Sörmlandskustens Båtförbund SKBF och Svenska Båtunionen SBU. Sällskapet har som ändamål att som allmännyttig ideell förening främja båtlivet genom samordning av medlemmars aktiviteter, verka för gott kamratskap och social mångfald. Sällskapet ska också verka för en god miljö samt för att bevara och utveckla skärgårdens natur- och rekreationsvärden. Sällskapet ska också stödja ungdomars båtaktiviteter, utöva tävlingsaktiviteter och verka för jämställdhet inom båtlivet.

Ambitionen är att sällskapet ska medverka till ett aktivt båtliv i kommunen. Södertäljes unika läge med tillgång till Mälaren och saltsjön ska tas till vara. Vi tycker att fritidsbåtarna utgör ett trevligt och uppskattat inslag på och kring vattnen hela året om. För många utgör aktiviteterna ett väsentligt inslag på fritiden. Vi ser det som viktigt att engagera ungdomar i båtlivet.

 

Startsida (sodertalje.se)

Svenska Seglarförbundet (svensksegling.se)

Sjöscouterna Södertälje

Hem – SKBåtförbund (skbf.se)

Hem – Svenska Båtunionen (batunionen.se)