Bas Förbund logo

Klubbhus

Klubbhuset

Klubbmästare – se (Kontakt – Sektionsledare – Klubbmästare)

Mötestid gällande SBS-verksamhet bokas av sektionsledare, funktionär eller styrelsemedlem via kalendern i klubbhuset, återkoppla bokning till klubbmästare.

För mer info så mejla i första hand Klubbmästaren.

Observera!

När du fikar eller äter i klubbhuset med engångsartiklar måste du ta med dig skräpet hem, inte lägga det i papperskorgarna för pappershanddukar.
Du får inte heller kasta matrester, kemikalier, snusdosor, cigarettpaket, barnmatsburkar, snabbmatsförpackningar, blöjor etc. i papperskorgarna.