Klubbstuga

Klubbhuset

Uthyrning av klubbhuset för privata fester eller olika privata tillställningar är inte möjligt förrän Covid-19 har minskat i samhället, detta för att prioritera sällskapets funktioner och vakthållning.

Mötestid gällande SBS-verksamhet bokas av sektionsledare, funktionär eller styrelsemedlem via kalendern i klubbhuset, återkoppla bokning till klubbmästare.

För mer info så mejla i första hand: Klubbmästaren (se Kontakt – Sektionsledare – Klubbhuset)

 

Hyra av SBS klubblokal.

Hyreskostnad för ett dygn enligt §4 nedan är 1000 kronor, utöver detta erlägges en deposition om 1000 kronor som återfås efter godkänd besiktning.

Klubbmästaren verifierar att lokalen är ledig, preliminärbokar, informerar om regler och ger instruktioner samt signerar hyresavtal.

I samband med att avtal tecknas verifieras bokningen när deposition och hyreskostnad erlagts.

Hyra samt deposition erlägges via Swish på det nummer som tillhandahålls av klubbmästaren.

Som hyresgäst förbinder du dig att följa det hyresavtal som du undertecknar samt nedanstående instruktioner och ordningsregler.

Följande gäller för dig som vill hyra Södertälje Båtsällskaps klubblokal.

Observera att klubbens ordinarie stadgar, regler och säkerhetsföreskrifter även gäller utöver nedanstående.

 

§1. För att kunna hyra Klubbhuset måste du vara medlem i Södertälje Båtsällskap. Minimiåldern på ansvarig medlem är 20 år.

§2. Södertälje Båtsällskap förbehåller sig rätten att avgöra om vi anser att vi har möjlighet att hyra ut lokalen utan att det krockar med klubbens ordinarie verksamhet. Lokalen är främst tillgänglig under perioden Oktober – April.

§3. Lokalen rymmer maximalt 60 personer (undervåningen). Hyrestagaren får tillgång till köket inkl. en begränsad mängd porslin, glas och bestick (ej uppsättning för 60 personer) samt mindre kyl, kaffebryggare och spis. Övervåningen är ej bokningsbar då den endast är avsedd för klubbens verksamhet.

§4. Lokalen uthyres ett dygn i taget mellan 12:00 till 12:00. Man har dock inte rätt att stänga lokalen för andra medlemmar eller nattvakt under denna period.

§5. Hyrestagaren är ansvarig för att lokalen lämnas städad och iordningställd efter uthyrning. Möbler skall vara placerade på sin rätta plats, eventuellt använt porslin skall vara diskat och placerat i skåpen, bord skall torkas av och golv skall vara våttorkade. Har man fuskat med städningen kan hyrestagaren utkrävas städavgift på upp till 1500kr. Värderingen baseras på timavgift, 500 kronor/timme för rengöring, max 3 timmar.

§6. Hyrestagaren är ansvarig för själv avlägsna eventuella egenproducerade sopor från SBS område.

§7. Grindarna till området får ej lämnas öppna. Gäster skall släppas in vartefter grindarna omgående skall stängas igen. Rapporteras att grindarna lämnats öppna och detta kan kopplas till hyrestagaren kommer denne att debiteras en straffavgift på 1500:-.

§8. Hyrestagaren är ansvarig för alla skador utöver vad som kan bedömas som normalt slitage som uppkommer på lokal och/eller inventarier under brukandetiden. Hyrestagaren skall då ersätta klubben för kostnader i samband med återställning av skadorna. Ersättning tas i första hand från erlagd deposition. Saknas täckning kommer medlemmen att faktureras överskjutande summa.

§9. Betald deposition skall återbetalas hyresgästen inom en vecka efter avtalets upphörande och efter eventuella justeringar för städavgift, straffavgift och återställningskostnad.