Bas Förbund logo

Sektioner

Våra sektioner är

Båthantering sköter allt med sjösättning och upptagning samt underhåll av utrustningen för detta
Hallar sköter om hallar, kö och fördelning av platser
Hamnen sköter om bryggor och fördelning av platser samt prickar i inloppet
Klubbhuset sköts om av Klubbmästaren
Miljö ansvarar för SBS miljöarbete
Område ansvarar för SBS yttre områden i Torpaviken
Underhåll ansvarar för SBS service av diverse utrustning och maskiner
Segling samordnar tävlingssegling med klubbar i närområdet och förbund
Säkerhet och kontroll ansvarar för säkerhetsfrågor, brandskydd samt ordning och reda
Ungdom verksamhet drivs i samarbete med Södertäje Sjöscoutkår
Vakt administrerar bevakningen av Torpa-området att hela nätterna året runt bevakas