Bas Förbund logo

Om SBS

Södertälje Båtsällskap fyller 76 år 2024

2024 firar Södertälje Båtsällskap (SBS) 76-årsjubileum. Sällskapet bildades 21 juni 1948 och antalet medlemmar var då 65 och antalet båtar 60. Hemmahamn och varv finns i Torpaviken i Södertälje, där sällskapet funnits sedan starten och området har successivt byggts ut. 1949 fick sällskapet sin första klubbholme, Axvika Holmar, öster om Mörkö. Här finns idag fasta bryggor och flytbryggor för cirka 40 båtar.

– I början av 90-talet ville Södertälje kommun flytta hela klubben i samband med byggandet av Järnvägsstationen Södertälje Syd. Marken skulle användas för industrietablering. Det skulle dock bli dyrt att flytta oss så vi blev kvar och fick till och med området utbyggt.

Hösten 2007 bestod SBS av 637 medlemmar och 499 båtar var registrerade i sällskapet varav nästan 300 var segelbåtar.

60-årsdagen markerades med en dag på klubbområdet i Torpa 6 september 2008

– ”Vi hoppas med detta kunna stärka klubbgemenskapen, visa att vi är en aktiv klubb och att sällskapet har lång historia”, säger Gunnar Boman den dagen.

På dagen arrangeras Öppet Hus med en mängd aktiviteter. Sjöräddningen visar upp sig, det blir jollekappsegling med ungdomssektionen samt möjlighet för vuxna att prova. En segelmakare finns på plats och på kvällen blir det jubileumsmiddag med underhållning.

70-årsdagen firades med en gemensam fest där mat serveras och underhållning med dans på den nybyggda altanen tar vid under kvällningen.

Idag består SBS av ca. 450 medlemmar.

Intressant läsning.

Båtklubbar-och-hamnar-uppsats