Bas Förbund logo

Bli medlem

Vill du bli medlem?

Ta del av våra regler, stadgar och förpliktelser med vakt- och arbetsplikt innan du ansöker och förvissa dig om att din båt uppfyller kriterierna gällande vikt och storlek.
Du måste dessutom kunna intyga att din båts bottenfärg håller sig inom godkänt mätvärde för TBT (medelvärde ≥100 µg/cm2).

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta någon av våra funktionärer eller styrelsemedlemmar, du hittar kontaktuppgifter i kontakt-fliken.

Tänk på att vi inte tillhandahåller något material för uppläggning eller förtöjning av båtar då vi är en båtklubb, inte marina.

Ansökan om medlemskap sker via BAS
Din ansökan behandlas så snabbt vi kan och vi återkopplar sedan till dig för nästa steg.

Som medlem hos oss blir du också medlem i SBU, Svenska Båtunionen och får en medlemstidning.

SBUs vision.

Vill du avsluta medlemskapet?

För att avsluta ditt medlemskap behöver du kontakta kansliet.

Det gör du enklast med ett mejl till kansliet@sodertaljebs.se eller med ett besök under öppettiderna.

Det finns några saker som behöver göras innan du kan lämna oss, du behöver till exempel lämna tillbaka lånade nycklar, sälja ett eventuellt hallfack och förstås ta med dig dina tillhörigheter och reglera eventuella fakturor.