Område

Område

Område /  Underhåll

Uppdraget som områdesansvarig drivs i samarbete med övriga sektionsledare.

Ansvar för SBS´s område vid Torpa avseende alla fria ytor med tillhörande arbetsutrustning.
Ansvar för renhållning och skötsel av SBS´s område inkl. sällskapets gemensamma lokaler tillsammans med klubbmästare och elsäkerhetsansvarig.

Sektionsledare se (Kontakt – Sektionsledare – Område)

Ledamot, Klubbmästare se (Kontakt – Sektionsledare – Klubbhuset)

Ledamot, Eltillsyn se (Kontakt – Sektionsledare – Säkerhet)

 

Underhållsgrupp.

En underhållsgrupp bestående av ett antal medlemmar finns som ska sköta delar av maskinparken som faller utanför ett delegerat skötselansvar genom en sektion.
Exempelvis finns ungdomssektionens utombordare, annat kan vara service eller reparation som kräver särskild kunskap eller utrustning.