Område

Område

Område /  Underhåll

Ansvarar för SBS´s område vid Torpa avseende alla fria ytor med tillhörande utrustning och el.
Ansvarar för renhållning och skötsel av SBS´s område inkl. sällskapets gemensamma lokaler.

Sektionsledare se (Kontakt – Sektionsledare – Område)

Ledamot, Klubbmästare se (Kontakt – Sektionsledare – Klubbhuset)

Ledamot, Eltillsyn se (Kontakt – Sektionsledare – Säkerhet)

 

Underhållsgrupp.

En underhållsgrupp bestående av ett antal medlemmar finns.