Område

Område

Område /  Underhåll

Uppdraget som områdesansvarig drivs i samarbete med övriga sektionsledare.

Ansvar för SBS´s område vid Torpa avseende alla fria ytor med tillhörande arbetsutrustning.
Ansvar för renhållning och skötsel av SBS´s område inkl. sällskapets gemensamma lokaler tillsammans med klubbmästare och elsäkerhetsansvarig.

Sektionsledare se (Kontakt – Sektionsledare – Område)

Ledamot, Klubbmästare se (Kontakt – Sektionsledare – Klubbhuset)

Ledamot, Eltillsyn se (Kontakt – Sektionsledare – Säkerhet)

 

Underhållsgrupp.

En underhållsgrupp bestående av ett antal medlemmar finns.