Bas Förbund logo

Område

Område

Sektionsledare se (Kontakt – Sektionsledare – Område)

Ansvar för SBS´s område vid Torpa avseende alla fria ytor med tillhörande arbetsutrustning för normal fastighetsskötsel.
Uppdraget innebär att hålla med möjligheter för oss medlemmar att göra rätt och att vi själva ska hålla ordning på SBS´s område inkl. sällskapets gemensamma lokaler tillsammans med klubbmästare och elsäkerhetsansvarig.

Handbok för fritidsbåtshamnar.

Svenska Båtunionen har tagit fram en uppdaterad utgåva av handboken som beskriver ett upplägg för hur en fritidsbåtshamn kan organiseras.

Länken leder till unionens hemsida och den senaste utgåvan.

Handbok för fritidsbåtshamnar 2022 – Svenska Båtunionen (batunionen.se)

Att vistas i hamn- och uppläggningsområdet

När du vistas inom sällskapets stängsel ska du kunna röra dig fritt, vårda och nyttja din båt och använda våra gemensamma anläggningstillgångar utan att skada dig, det är vår målsättning.
Du behöver förstås hjälpa till genom att vara observant dagligdags, det finns saker som är föränderliga från dag till dag, maskiner används och utrustning slits, rapportera eller åtgärda gärna det du ser är fel på så håller vi utrustning och medlemmar i gott skick.

 

Säker hamn – Svenska Båtunionen