Kansliet

Medlemssystemet BAS stänger V33-34.

BAS stänger vecka 33-34 för migrering och utbildning till nya BAS version 3 och öppnas åter för användning inför vecka 35.

Ingen hantering av medlemsärenden i BAS såsom nyregistrering, ändringar, passbokningar etcetera är möjlig, vi ber er att ha överseende och avvakta till vecka 35.
Vid uppstart kan det förekomma störningar som gör att det blir en lite långsam upprampning av implementeringen av den nya versionen som har ett flertal nya funktioner och ett nytt användargränssnitt.

Att nå SBS kansli för administrativa frågor kan göras via e-post.
Se Kontakt för frågor, synpunkter och funderingar direkt till styrelse eller sektionsledare.

Är du osäker på vem du ska kontakta så mejla kansliet, hela styrelsen eller alla sektionsledarna på en gång.

Kansliet handhar bland annat medlemsregistrering, hjälp med ändring av medlemsuppgifter, nyckelutlämning, viss ekonomisk administration, försäljning av kepsar, standerter samt klistermärken och kan svara på frågor eller hänvisa vidare till rätt person. Du hittar oss i vårt klubbhus beläget på SBS klubbområde vid Torpavikens inre del.

Du kan som medlem göra en del enklare självservice i BAS.
Klicka på vår lathund så ser du hur du gör:

Vill du som medlem anmäla intresse för – eller byta – bryggplats, hallfack eller anmäla båtbyte så gör du det enkelt här:
BAS

Vill du ändra adress- eller andra kontaktuppgifter gör du det på din inloggningssida i BAS.

 

I sidfoten hittar du bland annat kontakt- leverans- och faktureringsuppgifter.

Utskrivbara dokument för redovisning till SBS

Begäran om milersättning

Utlägg och verifikationsmall

Rapportering av utfört arbete