Vaktinstruktion

Gällande vaktinstruktion finns tillgänglig i klubbstugan, dels på anslagstavlan, dels i vaktpärmen vid
vaktdatorn.

SBS medlemmar ombedes att snarast läsa den gällande vaktinstruktionen.