Bas Förbund logo

Ordinarie föreningsmöte.

Startdatum: 22/11/2023

Årets höstmöte kommer att hållas i klubbhuset den 22/11 kl.19:00

På agendan tas bland annat verksamheterna, ekonomi, energianvändning och utbildningar upp utöver de änmen som följer med en separat kallelse.
Kallelse till föreningsmötet sker via e-post och anslag på sällskapets anslagstavlor.
Agendan förmedlas på det sätt styrelsen bestämmer, antingen via e-post, anslag eller fysiskt på plats i klubbhusets samlingslokal.