Klubbmöte 19.00 med stadgeändringsförslag

Startdatum: 26/11/2020

Mötet blir av genom röstningsförfarande i BAS men inte fysiskt i Torpa

Logga in i Båtunionen BAS o läs dokumenten samt rösta

Kallelse är även skickad via mejl o röstning kan ske 11/11 – 26/11 19:00

Lathund för röstning i BAS (PDF)

Lathund för röstning i BAS (Word)