Södertälje Båtsällskaps Ungdomsverksamhet drivs i samarbete med Södertäje Sjöscoutkår.


Södertälje Sjöscoutkår är en registrerad ideell förening som är öppen för alla och är ansluten till Scouterna.


Läs mer om verksamheten på

http://www.scouterna.se/hitta-scoutkar/scoutkar/sodertalje-sjoscoutkar/