Miljö

Ansvarar för SBS´s miljöarbete.

Sektionsledare Karen Kynnefjäll

Ledamot, Reine Andersson


2019-03-11

Förklaring om utfasning TBT

Utfasningsplan SBS


2019-02-26

Frågor o svar under möten nedan


2019-02-15

Tillsynsmöte med Södertälje Kommun / Östersjösidan


201-02-14

Tillsynsmöte med Södertälje Kommun / Mälarsidan


 Läs lite mer om bottenfärger hos Transportstyrelsen

https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/


Broschyren Giftfri Båtbotten från Transportstyrelsen

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/slipning-batbotten.pdf


Läs lite mer om bottenfärger hos SBU

https://batunionen.se/nytt-ar-ny-sommar-ny-mojlighet-att-byta-ut-den-giftiga-bottenfargen/


Båtbottenfärger som innehåller biocider och är godkända för användning på ostkusten 2019 enligt Kemikalieinspektionen

https://www.kemi.se/global/bekampningsmedel/biocidprodukter/batbottenfarger/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf