Viktigt meddelande.

2020-09-17
Låssystemet till och inom SBS område ligger nere just nu och några dagar till då leveranstiden på reservdelar är ca 10 dagar.
Inga grindar eller dörr till klubbhuset fungerar.
Felsökning har utförts och pekar på ett hårdvarufel i undercentralen.
Ytterligare felsökning sker under lördagen, eventuellt måste nya artiklar beställas som levereras tidigast tisdag den 15/9.
Observera!
In- och utpassering kan ske endast med metallnyckel via bilgrinden tills vidare.
/Vaktsektionen.