Valberedningen söker

2020-11-17
Valberedningen söker kandidater. Vänligen läs dokumentet.

Med ljus och lykta…
Nu tar valberedningen ännu ett varv, för att på detta sätt få några lämpliga medlemmar att
hörsamma vårt budskap.
* Vår fina båtklubb behöver en ledare, man eller kvinna som med trygghet och ödmjukhet kan ta
över rodret under ett par år eller längre.
Vi söker dig som har förmåga att leda och utveckla styrelsearbetet och som kan entusiasmera en
grupp att bli engagerade till att ta ansvar för helheten inom vår båtklubb.
Vi söker dig som har sinne för ordning och reda och förmåga att finna visioner och strategier för att
nå framtida mål.
* Vår båtklubb söker även en medlem, man eller kvinna, som är villig att åta sig sekreteraruppgiften
i styrelsen. Vår avgående sekreterare avsäger sig uppdraget p g a sviter efter covid -19. Yvonne
Karolin har utarbetat bra rutiner som hon gärna delar med sig av.
Valberedningen vill tro och hoppas att Södertälje Båtsällskap skall finna dessa personer. Vi alla
tillhör en båtklubb med drygt 70 år på nacken. Vi är idag drygt 500 medlemmar.
SBS är en populär båtklubb med många nya medlemmar. Vi hoppas att få lämpliga kandidater som
vill delta i ledningen och utvecklingen av vår båtklubb.
Maila till:
Inger Hellström                               Nils-Åke Nyström          Bengt Guvå
hellstrom.inger.m@gmail.com     nilsnystrom@live.se      bengt.guva@telia.com