Styrelseprotokollen

2020-09-22
Protokollen från styrelsemötena läggs inte längre ut på BAS, men kan fås om man skickar en förfrågan till styrelsen.