Sjösättning 2022 av båt byggd 1995 eller tidigare.

2021-12-04
OBS! Båtar av 1995 års modell eller äldre måste uppvisa ett friskintyg mot TBT vid sjösättning.

Alla båtar byggda 1995 eller tidigare måste vid sjösättning 2021 visa upp ett friskintyg för att få sjösättas enligt krav från Södertälje kommun.

Intyg har lagts i BAS i dokument-arkivet för de medlemmar som berörs av detta och som har godkänts för sjösättning 2021 och framåt.

Hittar du inte ett intyg i BAS så har du inte blivit tilldelad ett av en eller flera orsaker, du behöver då kontakta miljögruppen eller styrelsen.

Vill du ha mer uppgifter eller saknar du fortfarande ett intyg? Ta kontakt med miljögruppen, kontaktuppgifter finns under flik ”Miljö”. Där finns även en lista med godkända medlemsnummer.