Sjösättning 2021 av båt 1995 eller äldre

2021-01-09
OBS! Båtar av 1995 års modell eller äldre måste uppvisa ett friskintyg mot TBT vid sjösättning.

Alla båtar 1995 eller äldre måste vid sjösättning visa upp ett intyg för att sjösättas. Har du inget intyg så kontakta en funktionär i SBS för att få hjälp. Alternativt tag kontakt med t.ex. Happy Boat i Trosa för att mäta botten o få ett intyg.