Resultat av Föreningsmöte 20201126

2020-12-12
Resultatet kan läsas i BAS eller

här