Medlemssystemet BAS stänger V33-34.

2022-06-28
BAS stänger vecka 33-34 för migrering och utbildning till nya BAS version 3 och öppnas åter för användning inför vecka 35.

Ingen hantering av medlemsärenden i BAS såsom nyregistrering, ändringar, passbokningar etcetera är möjlig, vi ber er att ha överseende och avvakta till vecka 35.
Vid uppstart kan det förekomma störningar som gör att det blir en lite långsam upprampning av implementeringen av den nya versionen som har ett flertal nya funktioner och ett nytt användargränssnitt.