Bastun på Axvik.

2021-09-02
Vid månadsskiftet september - oktober tas bastun hem från Axvika Holmar.