Bas Förbund logo

Årsmöte 2023

2023-01-05
Årsmötet sker i år den 15:e februari i klubbhuset kl. 19:00.
Kallelse och agenda förmedlas i separat utskick.