Styrelsen 2018

Ordförande  
Seppo Martikainen 
072 544 1280
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vice ordförande Lars Wigren
08-550 408 02
 vice.ordf@sodertaljebs.se
Sekreterare Birger Möller 08-550 888 43  sekr@sodertaljebs.se
Kassör Jörgen Gustafsson
073 688 09 49  kassor@sodertaljebs.se
Ledamot Per-Göran Traung 08-652 33 37  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ledamot   / hallar
Reine Andersson
0707 433 133
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ledamot   / Fifång
Börje Persson 08-550 448 36  fifang@sodertaljebs.se
Ledamot   / båthantering            
Mauritz Forsström 0739 883 577
 bat@sodertaljebs.se
Ledamot   / område
Krister Carlsson 08-718 15 36  miljo@sodertaljebs.se
Suppleant / segling
Anders Österberg
0708 396 808
 segling@sodertaljebs.se
Suppleant / hamnen
Ulf Oscarsson 0705 578 552  hamnen@sodertaljebs.se
Suppleant / Axvik
Roger Blomquist

070-740 49 95

 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Suppleant Per-Arne Wickman 0768 082 134  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Information Rolf Sallander 0702 453 960  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Klubbmästare Mauritz Forsström  0739 883 577  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Säkerhet & Kontroll Lennart Karlsson 0704 908 538  sakerhet@sodertaljebs.se
Vakttjänst Lars Axelsson 0700 929 060  vakt@sodertaljebs.se
Ungdom Vakant  t v Anders Österberg, segling

Valberedning

Sammankallande Inger Hellström   0731 568 350  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ledamot Lars Wiberg  0709 368 908  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ledamot Nils Nyström  0706 611 801

Revisorer

Revisor 
Christer Molin  0708 390 644
Revisor
Gustav Lindström
Revisorssuppleant
Lennart Persson

Kontakt

Vill du komma i kontakt med klubben?
Bli medlem, byta bryggplats eller liknande.

Klicka här!

Kalender

December

4/12 Styrelsemöte

2019

Januari

Februari

6/2 Årsmöte