Skriv ut

Arbetsplikt                                                                     2017-01-30

De flesta medlemmarna i SBS med brygg- eller uppläggningsplats har arbetsplikt (motsvarande 6 timmar per år).

Syftet med arbetsplikten är dels att till en rimlig kostnad få nödvändigt underhåll i klubben utfört, dels att främja kontakter mellan olika medlemmar.

Några medlemmar kan av olika skäl vara förhindrade att utföra sin arbetsplikt. Om så är fallet finns möjlighet att be någon annan medlem, att utföra plikten. Ersättningen för utförd arbetsplikt är en fråga mellan parterna och den som utför arbetsplikten i annans ställe lämnar kvitto på utfört arbete om så önskas.

Från och med verksamhetsåret/ kalenderåret 2011 gäller

1. Arbetspliktens omfattning

  a. Full arbetsplikt.

      – Medlem och båtägare med båtplats på land eller vatten från och med det år man fyller 18 år.

  b. Ingen arbetsplikt.

      – Medlem i åldersintervallet >= 18 år utan båtplats på land eller vatten.

      – Funktionärer som fullgör sin arbetsplikt genom funktionärsengagemang.

      – Medlemmar som av särskilda skäl – godkända av styrelsen och som kan avse längre bortavaro (utlandsuppdrag), längre sjukdomsperiod eller avflyttning under verksamhetsåret - inte kan utföra arbetsplikt. Handläggs av sektionsledare för Vakttjänst.

2. Ej utförd arbetsplikt debiteras vid verksamhetsårets slut.

3. Arbetsplikten höjs till 600 kr per år.

Administration av arbetsplikten

Uppföljningen av arbetsplikten hanteras av klubbens sektionsansvariga funktionärer. Dessa informerar på anslag i klubben och på klubbens hemsida angelägna arbetsuppgifter inom sektionen under verksamhetsåret. Den som har arbetsplikt ansvarar för att anmäla sig till den sektion där en insats förväntas kunna genomföras. Sektionsansvariga funktionärer kan i enstaka fall hjälpa till med att hitta en ersättare när arbetspliktig är förhindrad att utföra sin skyldighet.

Ersättning till medlemmar som vill och kan och arbeta för klubben

Medlemmar som kan och vill göra en insats för klubben inom de olika sektionerna, utöver arbetsplikten, kan få ersättning av klubben med 75 kr inklusive semesterersättning per tim.

För skattskyldiga dras preliminär skatt och eventuell arbetsgivaravgift betalas av klubben. Semesterersättning ingår i beloppet.

Klubben behöver hjälp inom många olika områden och vi medlemmar besitter många olika kompetenser som kan bidra till att underhålla och utveckla SBS!

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med klubben?
Bli medlem, byta bryggplats eller liknande.

Klicka här!

Kalender

Länk till  KALENDER 2018

2018

Mars

01 Sommarvaktslistor kommer upp
06 Styrelsemöte
24-25 Styrelsekonferens
31 Båthanteringen öppnar 
April
03 Styrelsemöte
07 Våffeldag Torpa
08 Våffeldag Torpa
09 Möte Nya medlemmar
21 Våffeldag Torpa
22 Våffeldag Torpa
Maj
Onsdagsseglingar tom 6/5
08 Styrelsemöte
29 Styrelsemöte
Juni
05 Arbetskväll 18 - 21
06 Sista onsdagsseglingen
09 Sörmlandsregattan
16 SBS 70-årsjubileum FEST
22 Midsommarfester Axvik och Fifång
Augusti
11 Askö runt
18 Kräftskiva Axvik
September
01 Vaktlistor kommer upp 
01 Upptagningslistor kommer upp
04 Styrelsemöte
05 Möte Nya medlemmar19.00
22 Ärtköret med prisutdelning
28 PUB-afton
Oktober
02 Styrelsemöte
06 Soppdag Torpa
27 Arbetsdag 09-12
November
06 Styrelsemöte
07 Klubbmöte
15 Båthanteringen stänger
December
04 Styrelsemöte
 
2019
Januari
08 Styrelsemöte
Februari 
06 Årsmöte
Copyright © 2018 Södertälje Båtsällskap Torpavägen 2 151 38 Södertälje . Template designed by olwebdesign.