Vaktinstruktion

Gällande vaktinstruktion finns tillgänglig i klubbstugan, dels på anslagstavlan, dels i vaktpärmen i
vaktrummet 1tr upp.

SBS medlemmar ombedes att snarast läsa den gällande vaktinstruktionen.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med klubben?
Bli medlem, byta bryggplats eller liknande.

Klicka här!

Kalender

December

4/12 Styrelsemöte

2019

Januari

Februari

6/2 Årsmöte