Skriv ut

Båthantering

Ansvarar för sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar.
Skötsel av kranar, traktorer, vagnar och annan tillhörande utrustning ingår också i båthanteringens ansvar.

Sektionsledare Mauritz Forsström
Ledamot Lennart Grevald
Ledamot Kerry Karlsson
Ledamot Per-Arne Wickman
Ledamot Bror Sjöquist
Ledamot Johan Grevald
Ledamot Björn Edström
Ledamot Lars Wiberg

 

2017-06-27

Hej medlem.

Efter semestern kommer man att påbörja blästring av ett mindre antal båtar på SBS område som kan orsaka störning i form av buller och möjligen en mindre mängd damm.
Ett samordningsmöte kring detta kommer att hållas där man tillsammans med Storstockholms Blästringsservice som utför blästringen sätter handlingsplanen.

Blästringen är inget som sällskapet anordnar utan är ett initiativ från några av medlemmarna och vill man ha sin båt blästrad så får man själv ombesörja kontakt med lämpligt företag.

Mötet kommer att hållas i klubbstugan den 8:e augusti kl. 12:00 och är ämnat för information kring detta företags kommande arbeten.
Sällskapets miljöpolicy och kommunala miljökrav kring miljöfarlig verksamhet kommer att vara styrande.

Trevlig semester.

Mauritz Forsström
SBS Båthantering


 

 Nya omrdet

Det nya området mot Pershagen

är nu klart att tas i bruk och är avsett för motor- och segelbåtar med maxlängd på ca. 6,5 meter och som förvaras på egen trailer.

Master som är för långa bör lämpligen förvaras i ett av mastfacken. Inget får sticka ut utanför staketet. Dessutom måste det lämnas plats mot staketet för att nattvakt ska kunna inspektera staket runt området, så lämna en meter fritt mellan båt och staket.

Ni som har en båt som passar in i beskrivningen ovan och som nu har vinterplats, vill jag att ni parkerar på det nya området mot Pershagen.

Vi har ett behov av uppställningsytor för båtar mellan 6,5 – 8,5 meter på övriga delar av området. Jag gör en inventering av uppställda båtar innan den ordinarie torssättningsperioden avslutas och stämmer av med ägare till mindre båtar som faller in i segmentet som nya området är avsett för.

Det finns inte några markeringar som visar hur uppställning av båtarna ska ske och där känner jag av läget och justerar allt eftersom inför denna första vinter. Tanken är att de ska ställas med aktern mot staketet söderut i en rad och ytterligare en rad norr om dessa med draget norrut, d.v.s. mot hall 14. Man ska kunna ta sin båt från vilken av platserna som helst utan att vara inparkerad av annan båt och att vi även ska kunna hantera båtar i hall 14 obehindrat.

Om ni behöver hjälp med att flytta er båt så kan jag bistå med traktor under vissa kvällar. Kostnadsfritt givetvis.

Båthanteringen

Mauritz Forsström

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med klubben?
Bli medlem, byta bryggplats eller liknande.

Klicka här!

Kalender

Länk till  KALENDER 2017

2017 

December
05 Styrelsemöte
24 GOD JUL
 
2018
 
Januari
09 Styrelsemöte
Februari
07 Årsmöte 19.00 i Klubbstugan
Copyright © 2017 Södertälje Båtsällskap Torpavägen 2 151 38 Södertälje . Template designed by olwebdesign.