Skriv ut

Södertälje Båtsällskap  SBS

Södertälje Båtsällskap har 650 medlemmar och 600 båtar är registrerade i sällskapet. SBS har sitt område med klubbhus, bryggor och uppläggningsplatser Vid Torpaviken i närheten av Södertälje Syd.

Båtsällskapet har som ändamål att som allmännyttig ideell förening främja båtliv genom samordning av medlemmars aktiviteter och verka för gott kamratskap. Sällskapet och dess medlemmar ska också verka för en god miljö samt för att bibehålla och utveckla skärgårdens natur-och rekreationsvärden.

Sällskapet ska också stödja och främja ungdomars båtaktiviteter, utöva tävlingsaktiviteter  och verka för jämnställdhet inom båtlivet.

Historik

SBS bildades den 21 juni 1948 av en skara hängivna båtägare som hade sina båtar och båtskjul på en plats som kommunen hade ställt i ordning för båtägare från Södra. Medlemsantalet uppgick till 25 och Sten Taberman var den förste ordföranden i sällskapet. Inträdesavgiften var 3 kr och medlemsavgiften uppgick till 3 kr per år. 1949 bestämdes det att uppläggningsavgiften skulle vara 0,50 kr per kvm.

På området fanns en mindre slip med handdrivet spel, några meter grov  räls och en tralla. För transport av båtar på land fanns ingen vagn. En lätt flyttbar räls och en vändskiva med trallans spårbredd inköptes och av en framdel till en lastbil tillverkades en kärra för roddbåtar.

Slipspelet vars ålder, enligt Stig Wiktorsson, låg i tid med galärslavarnas rasslande fotkedjor byttes ut redan det andra året. Så småningom blev det också en kombinerad mast-och motorkran bestående av en telefonstolpe med svängarm och spel, allt tillverkat av händiga medlemmar.
 
För att inte störa de "fina" damerna från Torpa pensionat som promenerade förbi planterade stadsträdgårdsmästaren en granhäck som skyddade damerna från de "ofina" båtägarna.

Ganska snart drog sällskapet igång olika aktiviteter såsom navigationskurser, tävlingar och eskaderseglingar.

Under SBS första år hade sällskapet bara tillgång till det östra området men sällskapet expanderade snabbt och sneglade på den västra sidan som låg på andra sidan ån. Kontakt togs med kommunen som byggde en gångbro över ån och sällskapet byggde en slip även på det västra området.

År 1954 utökades slipområdet på östra sidan och den 18 november invigdes en anläggning med en slipkapacitet på 20 ton och 100 meter fast räls för uppläggning. Alla gamla båtskjul revs 1966 och hallbyggnationen startade. De gamla pålarna vid bryggorna byttes ut mot  modernare bommar år 1977.

År 1982 hade klubben växt till en storlek som gjorde att en kanslist behövde anställas. Karin Neiderstam blev den första kanslisten. Den dåvarande klubblokalen Kompassen sades upp och klubben blev utan lokal.

I april 1984 lade styrelsen fram sitt förslag till ett klubbhus på området. Klubbhuset stod klart under 1985.

Under de första åren av 1990 talet hängde tunga moln över SBS. Södertälje Syd skulle byggas och kommunen ville att båtsällskapet skulle flytta ut från området. Som förslag på nya platser nämndes Södra Bränningeviken och Farstanäs. Efter en segdragen kamp bestämdes dock att SBS skulle få lämna det västra området men i gengäld få det östra området utbyggt så att alla båtar kunde få vinteruppläggning på området.

Vägen ut mot Näsets udde flyttades upp i skogen och området nedanför schaktades ut. En ny kaj med en stor motorkran färdigställdes. Det gjordes en omfattande utfyllnad av den innersta viken för att bereda plats till nya båthallar. I och med detta försvann de två innersta bryggorna. Dessa placerades istället utanför de befintliga. Därmed förlängdes båthamnen ända bort till Torpa pensionat.

Vilken tur att "de fina" damerna från 1950 talet inte längre fanns kvar på pensionatet!

Under uppbyggnaden av Södertälje Syd uppläts ett område vid Igelsta som uppläggningsplats för ca 80 båtar. Ett 50-tal båtar valde att ligga kvar vid en av bryggorna i Torpaviken under de två vintrarna då sällskapet delvis var hemlös. Många båtar låg rakt under det pågående bygget av den nya järnvägsbron. Ingen båt blev skadad.

Lördagen den 12 oktober 1996 invigdes det nya varvsområdet.

SBS har anordnat jubileumsfester av olika slag under årens lopp. För att fira 40 år dukades det upp till stor fest en sommardag på området vid båthallarna. SBS 50 årsdag firades på Torekällbergets Wärdshus.

  

Källor: Artiklar ur SBS blad.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med klubben?
Bli medlem, byta bryggplats eller liknande.

Klicka här!

Kalender

Länk till  KALENDER 2018

2018

November
15 Båthanteringen stänger
December
04 Styrelsemöte
 
2019
Januari
08 Styrelsemöte
Februari 
06 Årsmöte
Copyright © 2018 Södertälje Båtsällskap Torpavägen 2 151 38 Södertälje . Template designed by olwebdesign.